Tu jesteś: Strona główna > Dla Kandydatów > Kursy >  Szkoła dla Rodziców

KURS

Szkoła dla Rodziców

MĄDRA MIŁOŚĆ WIERZĄCEGO RODZICA

Aby wychować dziecko do przyjaźni z Bogiem i ludźmi

O Szkole dla Rodziców

Szkoła dla Rodziców to kurs przygotowany specjalnie dla rodziców, dziadków oraz osób pracujących z dziećmi, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności pedagogiczne oraz wychowywać dzieci w oparciu o wartości biblijne.

Nasz Cel

Każdemu rodzicowi rozkochanemu w Bogu zależy na tym, aby jego dziecko poszło w jego ślady, czyli, żeby podążało drogą wiary, mądrości i sprawiedliwości Bożej.

Tak mówi PAN, twój Odkupiciel, Święty Izraelski: Ja, Jahwe, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre, prowadzę cię drogą, którą masz iść.

Iz 48,17

Naszym celem jest niesienie pomocy oraz wyposażenie rodziców i osób pracujących z dziećmi w praktyczne narzędzia, które będą służyć wychowaniu dzieci w oparciu o wartości biblijne.

Nasza Misja

Wyzwania i przemiany we współczesnym świecie, w tym kryzys rodziny, nawołują Kościół do odnowienia budowy szczególnego powołania rodzicielskiego, jakim jest prowadzenie własnych dzieci w wierze. Pragniemy poszerzyć świadomość o roli wychowania dziecka bazując na Piśmie Świętym oraz wiedzy psychologiczno-pedagogicznej tak, aby młode pokolenie było zakorzenione w Bogu i wydawało trwały owoc dla Królestwa Bożego oraz przekazywało duchowe dziedzictwo kolejnym generacjom, zgodnie z przesłaniem Słowa Bożego: Bóg ustanowił świadectwo i wyznaczył prawo, nakazujące naszym ojcom, by opowiadali dzieciom o wielkich dziełach Bożych. Aby następne pokolenie mogło je znać, żeby dzieci, które będą się rodzić mogły je poznawać i przekazywać dalej swoim dzieciom. (Ps 78:6-8)  

Dlaczego warto?

Masz największy wpływ na pokolenie

Jako rodzic, nauczyciel, wychowawca możesz wpłynąć na przyszłość swojego dziecka jak żadna inna osoba czy instytucja. Posiadasz już autorytet i odpowiedzialność, aby kształtować wiarę własnego dziecka. Nasz kurs pozwoli Ci poszerzyć wiedzę, która usprawni pełnienie tej misji.

Wyzwania wychowawcze XXI

We współczesnym społeczeństwie widzimy tendencję laicyzacji rodziny oraz relatywizm w wychowaniu. Odchodzi się od tradycyjnych wartości biblijnych, co wpływa na strukturę i funkcjonowanie wielu rodzin. Uzyskasz wartościową, praktyczną wiedzę, w jaki sposób jako rodzic możesz stać się żywym świadectwem wiary dla własnego dziecka w obliczu doczesnych wyzwań.

Wiedza o wychowaniu oparta o mądrość biblijną

Zgłębisz temat wychowania dziecka z perspektywy Pisma Świętego. Wierzymy, że wszelka rada i mądrość także w temacie kształtowania dziecka, pochodzi od Boga, który pragnie wyposażyć nas jak najlepiej do roli rodzica. Zajrzymy do Nowego, jak i Starego Testamentu oraz spojrzymy na aktualne działania Kościoła.

Zespół doświadczonych wychowawców, rodziców, nauczycieli

Nasi wykładowcy to doświadczeni pedagodzy, teolodzy, mający na co dzień kontakt z rodzicami i dziećmi. Mamy wspólny cel wspierania rodziców w budowania dojrzałej wiary u swoich dzieci.

Owoc w pokoleniu młodych wierzących

Pragniemy, abyś oglądał rezultat wysiłków, które wkładasz w dziecko, tak, aby weszło ono na drogę Bożą i nigdy z niej nie zrezygnowało. Naszym celem jest widzieć jak młode pokolenie wierzących buduje się na fundamencie ojców i wznosi wyżej, a idzie dalej niż my. Wierzymy, że to pokolenie nie zostanie utracone, ale wyda obfity owoc dla Bożego Królestwa.

Program

Blok Teologiczny

 • Wychowanie w Starym i Nowym Testamencie
 • Rola Kościoła i rodziców w procesie wychowania i kształtowaniu się obrazu Boga u dziecka
 • Czynniki środowiska wpływające na błędny obraz Boga 
 • Rozwój wiary na poszczególnych etapach życia dziecka   
 • Podstawy biblijne dotyczące zbawienia dziecka

Blok Psychologiczny

 • Rozwój intelektualny
 • Rozwój moralny
 • Rozwój emocjonalny 
 • Rozwój religijny
 • Rozwój psychospołeczny oraz style wychowania

Blok Edukacji Seksualnej

 • Jak sprostać wyzwaniom wychowania seksualnego dziecka w wieku: przedszkolnym, wczesnoszkolnym i w okresie dojrzewania?
 • Jak rozmawiać z dzieckiem o homoseksualizmie?

Blok Pedagogiczny

 • Zrozumienie dziecka
 • Prowadzenie dziecka w rozwoju
 • Rozumne egzekwowanie posłuszeństwa
 • Czas i cierpliwość jako niezbędne elementy procesu wychowawczego

Informacje organizacyjne

Wszystkie zjazdy odbędą się w formie online, przez platformę Google Meet. 

Wszystkie wykłady będą nagrywane i możliwe do obejrzenia w późniejszym terminie, 

jeżeli ktoś nie będzie miał możliwości uczestniczenia w nich podczas zjazdu.

CZAS TRWANIA

TRYB

MIEJSCE

KOSZT

Luty 2023 - czerwiec 2023

zjazdy co ok. 4-5 tygodni

4 zjazdy

w soboty: 9:00 - 16:00

Wszystkie zjazdy odbędą się w formie online

Opłata za kurs wynosi 500 zł,

Zniżki dla grup 3-osobowych

Zespół prowadzący

ElżbietaBednarz

KarolinaHołownia

DanutaHukisz

MichałSlawik

MałgorzataPoterewicz

AgataRysiewicz

StanisławaNowak

Rekrutacja zakończona

1

2

3

4

5

ZGŁOŚ SIĘ PRZEZ INTERNET

DOKONAJWPŁATY

ZALOGUJ SIĘW SYSTEMIE

WYPEŁNIJFORMULARZ

ODBIERZ WIADOMOŚĆ O PRZYJĘCIU

Prześlij zgłoszenie

klikając w przycisk „ZAPISZ SIĘ”

Dokonaj przelewu

opłaty rekrutacyjnej

Zaloguj się w uczelnianym systemie rekrutacyjnym

Uzupełnij formularz rekrutacyjny

Odbierz wiadomość 

z informacją o przyjęciu

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Zadzwoń do nas: 

informacje dotyczące rekrutacji: 

tel. 579 832 406

informacje dotyczące kursu - kontakt do kierownika Szkoły dla Rodziców, dr Elżbiety Bednarz, prof WSTS: 

tel. 602 742 948

lub zostaw wiadomość:

Dla Kandydatów

Dla Studentów

Uczelnia

ul. Wyborna 20, 03-681

Warszawa, Polska

Email: sekretariat@wsts.edu.pl

Telefon: +48 798 000 896

Nr konta: 

04 1240 1082 1111 0000 0427 9110