Strona główna   >   Uczelnia

STUDENT

WYTYCZNE PISANIA PRAC

PRACA DYPLOMOWA

PODANIA

Wymogi formalne pisania prac zaliczeniowych

Informacje i pliki przydatne przy składaniu prac dyplomowych

Wzory podań do Dziekana WSTS

KALENDARIUM ROKU

PLANY ZAJĘĆ

AKADEMIK

Plany dotychczasowych i nadchodzących zjazdów studiów licencjackich

Każdy student może ubiegać się o miejsce w akademiku WSTS

Terminy zjazdów, sesji i przerw 

w roku akademickiego 2020/2021

POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA

OPŁATY

STYPENDIA

Warunki potwierdzania efektów uczenia

Pobierz tabelę opłat za studia i kursy w RA 2020/2021 i 2021/2022

Warunki ubiegania się o stypendium naukowe i socjalne

© 2021 Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie, ul. Wyborna 20, 03-681 Warszawa.

Informacje o rekrutacji i studiach: rekrutacja@wsts.edu.pl,  tel. 579 832 406.

Informacje o opłatach: sekretariat@wsts.edu.pl, tel. 22 679 72 41.

Numer konta: 04 1240 1082 1111 0000 0427 9110 

NIP: 524-17-15-683; REGON: 010035700