Strona główna  /  Uczelnia  /  Instytut Rozwoju Kościoła  /  Religioznawcza Pracownia Badań Pentekostalnych

RELIGIOZNAWCZA PRACOWNIA BADAŃ PENTEKOSTALNYCH

O Religioznawczej Pracowni Badań Pentekostalnych

Celem Religioznawczej Pracowni Badań Pentekostalnych – WSTS jest:

  • teoretyczna refleksja nad naturą pentekostalizmu, zwłaszcza w kontekście fenomenologiczno-porównawczym i hermeneutycznym;
  • prowadzenie szeroko rozumianych badań jakościowych i ilościowych w aspektach: dogmatycznych, etycznych, liturgicznych, historycznych, prawnych I statystycznych, co zaowocuje przygotowaniem publikacji przedstawiających ruch pentekostalny z uwzględnieniem opcji dyskusyjnych i dotychczas szerzej nie opisanych, jak np. antytrynitaryzm zielonoświątkowy, ruchy neocharyzmatyczne, kościoły domowe, organizacje między i ponaddenominacyjne;
  • współpraca - w tym celu aktywnie działamy na rzecz nawiązania relacji akademickich pomiędzy Pracownią a innymi jednostkami naukowymi zajmującymi się podobnymi obszarami badawczymi. Publikacje afiliowane przez Pracownię prezentowane będą na łamach periodyku Studia Theologica Pentecostalia.

Udostępnione publikacje

Recepcja aksjomatu extra Ecclesiam nulla salus w ruchu neopentekostalnym

Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna, Religioznawcza Pracownia Badań Pentekostalnych

Wpływ doświadczenia realności śmierci na zmiany w duchowości

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007

Czytając o buncie między wierszami - analiza strukturalna kulturowego modelu relacji małżeńskich w Biblii

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czy możemy mówić o duchowości w ekonomii?

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Wpływ nagrań koncertów Praise & Worship na zmiany w strukturze nabożeństw pentekostalnych i mszy charyzmatycznych w Polsce

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Demonologia w ruchu zielonoświątkowym

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Hip, Hep, Hurrah - okrzyk zwycięzców czy zawoalowany antysemityzm

dr Andrzej Migda, Natalia Jureczko

Studia Theologica Pentecostalia (2) 2014

Mistycyzm pentekostalny

Książka: 416 stron

Projekty

Studia Theologica Pentecostalia

Skontaktuj się z nami

Działalnością pracowni kieruje dr Andrzej Migda.

Masz pytania? Zostaw wiadomość lub napisz bezpośrednio na adres:

rpbp@wsts.edu.pl

dr Andrzej Migda

Dyrektor Instytutu Rozwoju Kościoła WSTS oraz kierownik Religioznawczej Pracowni Badań Pentekostalnych

© 2021 Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie, ul. Wyborna 20, 03-681 Warszawa.

Informacje o rekrutacji i studiach: rekrutacja@wsts.edu.pl,  tel. 579 832 406.

Informacje o opłatach: sekretariat@wsts.edu.pl, tel. 22 679 72 41.

Numer konta: 04 1240 1082 1111 0000 0427 9110 

NIP: 524-17-15-683; REGON: 010035700