Tu jesteś: Strona główna > Uczelnia > Instytut Rozwoju Kościoła > Religioznawcza Pracownia Badań Pentekostalnych

Religioznawcza Pracownia Badań Pentekostalnych

O Pracowni

Celem Religioznawczej Pracowni Badań Pentekostalnych – WSTS jest:

  • teoretyczna refleksja nad naturą pentekostalizmu, zwłaszcza w kontekście fenomenologiczno-porównawczym i hermeneutycznym;
  • prowadzenie szeroko rozumianych badań jakościowych i ilościowych w aspektach: dogmatycznych, etycznych, liturgicznych, historycznych, prawnych I statystycznych, co zaowocuje przygotowaniem publikacji przedstawiających ruch pentekostalny z uwzględnieniem opcji dyskusyjnych i dotychczas szerzej nie opisanych, jak np. antytrynitaryzm zielonoświątkowy, ruchy neocharyzmatyczne, kościoły domowe, organizacje między i ponaddenominacyjne;

  • współpraca - w tym celu aktywnie działamy na rzecz nawiązania relacji akademickich pomiędzy Pracownią a innymi jednostkami naukowymi zajmującymi się podobnymi obszarami badawczymi. Publikacje afiliowane przez Pracownię prezentowane będą na łamach periodyku Studia Theologica Pentecostalia.

Instytut Religioznawstwa UJ

Religioznawcza Pracownia Badań Pentekostalnych współpracuje w obszarze badań naukowych z Zakładem Interdyscyplinarnych Badań Nad Religiami w Polsce działającym w ramach Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Kadra

dr Anna Zaczkowska

dr Michał Spurgiasz

dr Andrzej Migda

Publikacje

Recepcja aksjomatu extra Ecclesiam nulla salus w ruchu neopentekostalnym

Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna, Religioznawcza Pracownia Badań Pentekostalnych

Wpływ doświadczenia realności śmierci na zmiany w duchowości

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007

Czytając o buncie między wierszami - analiza strukturalna kulturowego modelu relacji małżeńskich w Biblii

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czy możemy mówić o duchowości w ekonomii?

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Wpływ nagrań koncertów Praise & Worship na zmiany w strukturze nabożeństw pentekostalnych i mszy charyzmatycznych w Polsce

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Demonologia w ruchu zielonoświątkowym

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Hip, Hep, Hurrah - okrzyk zwycięzców czy zawoalowany antysemityzm

dr Andrzej Migda, Natalia Jureczko

Studia Theologica Pentecostalia (2) 2014

Mistycyzm pentekostalny

Książka: 416 stron

Projekty

Studia Theologica Pentecostalia

Oblicza Pentekostalizmu Jako Chrześcijańskiej Tradycji Mistycznej - nagrania wykładów z konferencji naukowej

Kontakt

Działalnością pracowni kieruje dr Andrzej Migda.

Masz pytania? Zostaw wiadomość lub napisz bezpośrednio na adres:

rpbp@wsts.edu.pl

dr Andrzej Migda

Dyrektor Instytutu Rozwoju Kościoła WSTS oraz kierownik Religioznawczej Pracowni Badań Pentekostalnych

Dla Kandydatów

Dla Studentów

Uczelnia

ul. Wyborna 20, 03-681

Warszawa, Polska

Email: sekretariat@wsts.edu.pl

Telefon: +48 798 000 896

Nr konta: 04 1240 1082 1111 0000 0427 9110

© 2021 Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie

Polityka prywatności