1

Wypełnij internetowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (na dole strony)

Dokonaj wpłaty opłaty rekrutacyjnej (tylko kandydaci na studia licencjackie i podyplomowe) w wysokości :

  • 85 zł (przy aplikacji na studia licencjackie)
  • 145 zł (przy aplikacji na studia podyplomowe)
  • 85 zł (absolwenci WSTS aplikujący na studia podyplomowe)

Dane do przelewu:

Odbiorca: Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie

Numer konta: 04 1240 1082 1111 0000 0427 9110

Tytułem: Opłata_rekrutacyjna_<rodzaj_studiów>_<Nazwa_Kierunku/Specjalizacji>_<IMIĘ_NAZWISKO>

Przykładowy tytuł: Opłata_rekrutacyjna_studia_licencjackie_stacjonarne_Teologia_Biblijna_i_Pastoralna_Janina_Kowalska


Kandydaci na kursy nie są zobligowani do wpłacenia opłaty rekrutacyjnej.

2

APLIKOWANIE ONLINE KROK PO KROKU

REKRUTACJA 2020

Wyślij zgłoszenie

Dokonaj wpłaty opłaty rekrutacyjnej

Zbierz komplet dokumentów

3

4

Przygotuj następujące dokumenty (tylko kandydaci na studia licencjackie i podyplomowe):

1. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w formacie PDF 

2. Skan odpowiedniego dokumentu:

a) świadectwa maturalnego (kandydaci na studia licencjackie) 

b) dyplomu ukończenia szkoły wyższej -  dla osób, które ukończyły studia po 2005 roku, wraz z suplementem do dyplomu (kandydaci na studia podyplomowe)

3. Zdjęcie do legitymacji (tylko kandydaci na studia licencjackie):

  • wymagany format pliku to JPG/JPEG,
  • rozmiar 3,5 x 4,5 cm,
  • powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, en face, z naturalnym wyrazem twarzy.

W ciągu dwóch dni od wysłania formularza zgłoszeniowego (punkt 1.) zostanie wysłany mail potwierdzający otrzymanie zgłoszenia na studia oraz wiadomość o utworzeniu konta w uczelnianym systemie rekrutacyjnym wraz z opisem sposobu i przebiegu logowania do systemu.

Po zalogowaniu się do uczelnianego systemu rekrutacyjnego otrzymasz instrukcję w jaki sposób, krok po kroku, uzupełnić formularz aplikacyjny wraz z deklaracją płatności oraz jak przesłać niezbędne dokumenty.

5

Po weryfikacji dokumentów, kandydaci na studia licencjackie zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną online. Rozmowy odbywają się w dniach: 3-4 lipca 2020 (I tura), 24 lipca 2020 (II tura),  4 i 10 września 2020 (III tura) oraz 22 września 2020 (IV tura dla wszystkich specjalizacji licencjackich z wyjątkiem kandydatów do IM), 25 września 2020 (IV tura tylko dla Instytutu Mesjanistycznego).

6

Zaloguj się w uczelnianym systemie rekrutacyjnym

Uzupełnij formularz rekrutacyjny i wgraj dokumenty

Zapisz się na rozmowę rekrutacyjną

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Informujemy, że Administratorem danych osobowych w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 j.t. ze zm.) jest Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczne w Warszawie, ul. Wyborna 20. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na potrzeby realizacji procesu rekrutacji i przebiegu studiów, jak też w celach archiwalnych. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012.572 j.t. ze zm.) w związku z trybem i warunkami rekrutacji ustalonymi przez  Wyższą Szkołę Teologiczno-Społeczną w Warszawie.

Prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego a następnie postępowanie zgodnie z instrukcjami wysłanymi na skrzynkę mailową.

© 2020 Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie, ul. Wyborna 20, 03-681 Warszawa.

Informacje o rekrutacji i studiach: rekrutacja@wsts.edu.pl,  tel. 579 832 406.

Informacje o opłatach: sekretariat@wsts.edu.pl, tel. 22 679 72 41.

Numer konta: 04 1240 1082 1111 0000 0427 9110 

NIP: 524-17-15-683; REGON: 010035700