REKRUTACJA 2023

Aplikowanie online krok po kroku

Wyślij zgłoszenie

1

Wypełnij internetowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (na dole strony)

Dokonaj wpłaty opłaty rekrutacyjnej

2

Dokonaj wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości :

  • 50 zł (przy aplikacji na Szkołę dla Rodziców)
  • 85 zł (przy aplikacji na studia licencjackie oraz dla absolwentów WSTS)
  • 145 zł (przy aplikacji na studia podyplomowe i kursy niewymienione powyżej)

Dane do przelewu:

Odbiorca: Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie

Numer konta: 04 1240 1082 1111 0000 0427 9110

Tytułem: Opłata_rekrutacyjna_<rodzaj_studiów>_<Nazwa_Kierunku/Specjalizacji>_<IMIĘ_NAZWISKO>

Przykładowe tytuły:

  

Opłata_rekrutacyjna_studia_licencjackie_stacjonarne_Teologia_Biblijna_i_Pastoralna_Janina_Kowalska


Opłata_rekrutacyjna_kurs_Coaching_i_Mentoring_Jan_Kowalski


Opłata_rekrutacyjna_studia_podyplomowe_Coaching_i_Mentoring_Grzegorz_Kowalski-Nowak

Zbierz komplet dokumentów (tylko kandydaci na studia)

3

Przygotuj następujące dokumenty (tylko kandydaci na studia licencjackie i podyplomowe):

1. Skan odpowiedniego dokumentu:

a) świadectwa maturalnego (kandydaci na studia licencjackie) 

b) dyplomu ukończenia szkoły wyższej -  dla osób, które ukończyły studia po 2005 roku, wraz z suplementem do dyplomu (kandydaci na studia podyplomowe)

2. Zdjęcie do legitymacji (tylko kandydaci na studia licencjackie):

  • wymagany format pliku to JPG/JPEG,
  • rozmiar 3,5 x 4,5 cm,
  • powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, en face, z naturalnym wyrazem twarzy.

Zaloguj się w uczelnianym systemie rekrutacyjnym

4

W ciągu dwóch dni roboczych od wysłania formularza zgłoszeniowego (punkt 1.) zostanie wysłany mail potwierdzający otrzymanie zgłoszenia na studia oraz wiadomość o utworzeniu konta w uczelnianym systemie rekrutacyjnym wraz z opisem sposobu i przebiegu logowania do systemu.

Uzupełnij formularz rekrutacyjny i wgraj dokumenty

5

Po zalogowaniu się do uczelnianego systemu rekrutacyjnego otrzymasz instrukcję w jaki sposób, krok po kroku, uzupełnić formularz aplikacyjny wraz z deklaracją płatności oraz jak przesłać niezbędne dokumenty.

Zapisz się na rozmowę rekrutacyjną (tylko kandydaci na studia licencjackie)

6

Otrzymasz link do formularza do zapisów.

KROK 1

Formularz zgłoszeniowy

Uzupełnij formularz zgłoszeniowy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wysłanymi na Twój adres mailowy.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 j.t. ze zm.) jest Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczne w Warszawie, ul. Wyborna 20. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na potrzeby realizacji procesu rekrutacji i przebiegu studiów, jak też w celach archiwalnych. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012.572 j.t. ze zm.) w związku z trybem i warunkami rekrutacji ustalonymi przez  Wyższą Szkołę Teologiczno-Społeczną w Warszawie.

Dla Kandydatów

Dla Studentów

Uczelnia

ul. Wyborna 20, 03-681

Warszawa, Polska

Email: sekretariat@wsts.edu.pl

Telefon: +48 798 000 896

Nr konta: 

04 1240 1082 1111 0000 0427 9110