REKRUTACJA 2023/2024

Aplikowanie online krok po kroku

Wyślij zgłoszenie

1

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy, klikając TUTAJ

Dokonaj wpłaty opłaty rekrutacyjnej

2

Dokonaj wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości :

  • 50 zł (przy aplikacji na Szkołę dla Rodziców/Szkołę Charyzmatyczną/Podstawy wiary i praktyki chrześcijańskiej)
  • 85 zł (przy aplikacji na studia licencjackie oraz dla absolwentów WSTS, Teologia Praktyczna)
  • 145 zł (przy aplikacji na studia podyplomowe i kursy niewymienione powyżej)

Dane do przelewu:

Odbiorca: Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie

Numer konta: 04 1240 1082 1111 0000 0427 9110

Tytułem: Opłata_rekrutacyjna_<rodzaj_studiów>_<Nazwa_Kierunku/Specjalizacji>_<IMIĘ_NAZWISKO>

Przykładowe tytuły:

  

Opłata_rekrutacyjna_studia_licencjackie_stacjonarne_Teologia_Biblijna_i_Pastoralna_Janina_Kowalska


Opłata_rekrutacyjna_kurs_Coaching_i_Mentoring_Jan_Kowalski


Opłata_rekrutacyjna_studia_podyplomowe_Coaching_i_Mentoring_Grzegorz_Kowalski-Nowak

Zbierz komplet dokumentów (tylko kandydaci na studia)

3

Przygotuj następujące dokumenty (tylko kandydaci na studia licencjackie i podyplomowe):

1. Skan odpowiedniego dokumentu:

a) świadectwa maturalnego (kandydaci na studia licencjackie) 

b) dyplomu ukończenia szkoły wyższej -  dla osób, które ukończyły studia po 2005 roku, wraz z suplementem do dyplomu (kandydaci na studia podyplomowe)

2. Zdjęcie do legitymacji (tylko kandydaci na studia licencjackie):

  • wymagany format pliku to JPG/JPEG,
  • rozmiar 3,5 x 4,5 cm,
  • powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, en face, z naturalnym wyrazem twarzy.

Zaloguj się w uczelnianym systemie rekrutacyjnym

4

W ciągu dwóch dni roboczych od wysłania formularza zgłoszeniowego (punkt 1.) zostanie wysłany mail potwierdzający otrzymanie zgłoszenia na studia oraz wiadomość o utworzeniu konta w uczelnianym systemie rekrutacyjnym wraz z opisem sposobu i przebiegu logowania do systemu.

Uzupełnij formularz rekrutacyjny i wgraj dokumenty

5

Po zalogowaniu się do uczelnianego systemu rekrutacyjnego otrzymasz instrukcję w jaki sposób, krok po kroku, uzupełnić formularz aplikacyjny wraz z deklaracją płatności oraz jak przesłać niezbędne dokumenty.

Zapisz się na rozmowę rekrutacyjną (tylko kandydaci na studia licencjackie)

6

Otrzymasz link do formularza do zapisów.

Dla Kandydatów

Dla Studentów

Uczelnia

ul. Wyborna 20, 03-681

Warszawa, Polska

Email: sekretariat@wsts.edu.pl

Telefon: +48 798 000 896

Nr konta: 

04 1240 1082 1111 0000 0427 9110