STUDIA PODYPLOMOWE

Studia Podyplomowe

studia podyplomowe z opcją kursu

tryb niestacjonarny

luty 2020 - styczeń 2021 (2 semestry)

PORADNICTWO I TERAPIA MAŁŻEŃSTW

REKRUTACJA TRWA

studia podyplomowe

tryb niestacjonarny

październik 2019 - wrzesień 2020 (3 semestry)

WYCHOWANIE SEKSUALNE

studia podyplomowe z opcją kursu

tryb niestacjonarny

luty 2020 - styczeń 2021 (2 semestry)

COACHING I MENTORING

studia podyplomowe z opcją kursu

tryb niestacjonarny

luty 2020 - styczeń 2021 (2 semestry)

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. WARTOŚCI I ZYSK

REKRUTACJA  TRWA

NOWA SPECJALIZACJA

studia podyplomowe z opcją kursu

tryb niestacjonarny

październik 2019 - czerwiec 2020 (3 moduły)

SZKOŁA CHARYZMATYCZNA

REKRUTACJA TRWA

studia podyplomowe z opcją kursu

tryb niestacjonarny

październik 2019 - czerwiec 2020 (3 moduły)

SZKOŁA LIDERÓW

NOWA SPECJALIZACJA

REKRUTACJA TRWA

studia podyplomowe z opcją kursu

tryb niestacjonarny

2 semestry

ZARZĄDZANIE.

WARTOŚCI I ROZWÓJ

REKRUTACJA  2020

NOWA SPECJALIZACJA

studia podyplomowe z opcją kursu

tryb niestacjonarny

październik 2019 - czerwiec 2020 (2 semestry)

PORADNICTWO I TERAPIA OSÓB UZALEŻNIONYCH

REKRUTACJA TRWA

studia podyplomowe z opcją kursu

tryb niestacjonarny

październik 2019 - sierpień 2020 (3 semestry)

STUDIA PODYPLOMOWE 

Z ZAKRESU KATECHETYKI

REKRUTACJA TRWA

studia podyplomowe

tryb niestacjonarny

październik 2019 - sierpień 2020 (3 semestry)

STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU PEDAGOGICZNO-KATECHETYCZNEGO

REKRUTACJA TRWA

studia podyplomowe z opcją kursu

tryb niestacjonarny

październik 2019 - czerwiec 2020 (2 semestry)

TEOLOGIA BIBLIJNA I PASTORALNA

REKRUTACJA TRWA