Bóg ma wobec nas wspaniałe plany, pragnie abyśmy  byli pełni Ducha Świętego i służyli Jemu oraz ludziom  angażując się w rozwój Kościoła. Oczekuje też, że swoje powołanie będziemy sprawować odpowiedzialnie i mądrze, tak by mógł się do tego przyznać.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

dr Agnieszka Prokopczuk

Dyrektor Instytutu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Komunikacji Społecznej 

Strona główna > Studia > Studia licencjackie > Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Komunikacja Społeczna

OPIS STUDIÓW

Studia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Komunikacji Społecznej to  oferta edukacji opartej na współczesnej wiedzy z zakresu zarządzania  oraz na chrześcijańskich wartościach kultury organizacyjnej.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest kształtowanie praktycznych  umiejętności menedżerskich, wyposażenie w wiedzę i przygotowanie do pełnienia kierowniczych funkcji. Studenci nauczą się jak skutecznie kierować działem personalnym, jak tworzyć strategię personalną,  oraz jak przeprowadzać konstruktywne zmiany.

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwenci mogą uzyskać zatrudnienie  jako specjaliści w działach HR, jako konsultanci  w agencjach rekrutacyjnych  i doradztwa personalnego, jako trenerzy w firmach szkoleniowych oraz jako liderzy i menedżerowie zarządzający podległymi pracownikami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

od 1 października 2019

do 30 czerwca 2022

stacjonarny

i niestacjonarny

WSTS

Warszawa,

ul. Wyborna 20

CZAS TRWANIA

TRYB

MIEJSCE

stacjonarne: 3850 zł za rok

niestacjonarne: 3300 zł za rok

Istnieje możliwość rozłożenia na raty

KOSZT

APLIKOWANIE KROK PO KROKU

Wypełnij internetowy

Pobierz i wypełnij

Dostarcz

Zgłoś się na

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz pytania? Zadzwoń, napisz lub zostaw wiadomość.

 22 679 72 41

dziekanat@wsts.edu.pl

Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna

ul. Wyborna 20

03-681 Warszawa

sekretariat@wsts.edu.pl

tel. 022 679 72 41