Aby Kościół był skuteczny w każdej dziedzinie służby.

TEOLOGIA BIBLIJNA I PASTORALNA

prezb. dr Tomasz Józefowicz

Dziekan Wydziału Teologii

Strona główna > Studia > Studia licencjackie > Teologia Biblijna i Pastoralna

OPIS STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie studentów do służby w charakterze pastorów, kaznodziejów, ewangelistów, duszpasterzy oraz pogłębienie wiedzy biblijnej i teologicznej. W ramach programu studenci zdobywają kompetencje w zakresie języków biblijnych, pozwalających na egzegezę tekstu Starego i Nowego Testamentu na poziomie podstawowym oraz zrozumienie głównych tematów Starego i Nowego Testamentu w ich historycznym i kulturowym kontekście. Zapoznają się również z historycznym rozwojem i współczesnymi sformułowaniami treści wiary chrześcijańskiej. Program ma na celu także zdobycie formacji duchowej, służącej ciągłemu pogłębianiu Chrystusowej dojrzałości i rozumieniu wyzwań, przed jakimi stoi współczesny Kościół.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

od 1 października 2019

do 30 czerwca 2022

stacjonarny

i niestacjonarny

WSTS

Warszawa,

ul. Wyborna 20

CZAS TRWANIA

TRYB

MIEJSCE

stacjonarne: 3700 zł za rok

niestacjonarne: 2900 zł za rok

Istnieje możliwość rozłożenia na raty

KOSZT

APLIKOWANIE KROK PO KROKU

Wypełnij internetowy

Pobierz i wypełnij

Dostarcz

Zgłoś się na

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz pytania? Zadzwoń, napisz lub zostaw wiadomość.

 22 679 72 41

dziekanat@wsts.edu.pl

Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna

ul. Wyborna 20

03-681 Warszawa

sekretariat@wsts.edu.pl

tel. 022 679 72 41