Studia adresowane są do osób zainteresowanych głębszym poznaniem Biblii oraz jej przekazu w kontekście historycznym i współczesnym. Program obejmuje także przedmioty przydatne w pracy duszpasterskiej i kaznodziejskiej. 

dr Piotr Nowak

Dyrektor Instytutu Teologii Biblijnej i Pastoralnej, Rektor WSTS

Strona główna   >   Oferta programowa   >   Studia licencjackie   >   Teologia Biblijna i Pastoralna

Teologia Biblijna

i Pastoralna

OPIS STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie studentów do służby w charakterze pastorów, kaznodziejów, ewangelistów, duszpasterzy oraz pogłębienie wiedzy biblijnej i teologicznej. W ramach programu studenci zdobywają kompetencje w zakresie języków biblijnych, pozwalających na egzegezę tekstu Starego i Nowego Testamentu na poziomie podstawowym oraz zrozumienie głównych tematów Starego i Nowego Testamentu w ich historycznym i kulturowym kontekście. Zapoznają się również z historycznym rozwojem i współczesnymi sformułowaniami treści wiary chrześcijańskiej. Program ma na celu także zdobycie formacji duchowej, służącej ciągłemu pogłębianiu Chrystusowej dojrzałości i rozumieniu wyzwań, przed jakimi stoi współczesny Kościół.

DLACZEGO WARTO?

Zrozumiesz swoją wiarę

Zdobędziesz wiedzę na temat historycznego rozwoju i współczesnych sformułowań treści wiary chrześcijańskiej.

Poznasz konteksty historyczne i kulturowe

Zapoznasz się z głównymi tematami Starego i Nowego Testamentu w ich historycznym i kulturowym kontekście.

Będziesz miał przestrzeń do rozwoju duchowego

Program ma na celu ukształtowanie formacji duchowej, służącej ciągłemu pogłębianiu Chrystusowej dojrzałości i rozumienia wyzwań, przed jakimi stoi współczesny Kościół.

Nauczysz się języków biblijnych

Nauczysz się języka greckiego i hebrajskiego w stopniu pozwalającym na egzegezę tekstu Biblii.

WYBRANI WYKŁADOWCY

prezb. dr Tomasz Józefowicz

bp dr Marek Kamiński

dk dr Leszek Jańczuk

prezb. dr Piotr Nowak

prezb. Grzegorz Boboryk

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

CZAS TRWANIA

TRYB

MIEJSCE

KOSZT

od 1 października 2020 

do czerwca 2023,

3 lata,

6 semestrów

stacjonarnyzajęcia od środy do piątku i niestacjonarny

11 zjazdów w ciągu roku 

(w tym 6 tylko online i 3 hybrydowe - w budynku WSTS z transmisją online )

Warszawa, ul. Wyborna 20,

możliwość zakwaterowania w akademiku i wykupienia obiadów

stacjonarne: 3700 zł za rok,

niestacjonarne: 2900 zł za rok,

istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty

REKRUTACJA 2020/2021

1

2

3

4

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Wypełnij internetowy

formularz zgłoszeniowy,

klikając w przycisk „APLIKUJ TERAZ”

WYPEŁNIJ

FORMULARZ

Zaloguj się w uczelnianym systemie rekrutacyjnym, uzupełnij formularz i wgraj dokumenty.

DOKONAJ

WPŁATY

Dokonaj przelewu

opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł

ZBIERZ KOMPLET DOKUMENTÓW

Przygotuj niezbędne dokumentu do rekrutacji

5

ZAPISZ SIĘ NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ 

Po przesłaniu wszystkich dokumentów zostanie wysłany link do zapisów na rozmowę rekrutacyjną online.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz pytania? Zadzwoń, napisz lub zostaw wiadomość.

Rekrutacja: 579 832 406

Sekretariat: (22) 679 72 41

© 2020 Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie, ul. Wyborna 20, 03-681 Warszawa.

Informacje o rekrutacji i studiach: rekrutacja@wsts.edu.pl,  tel. 579 832 406.

Informacje o opłatach: sekretariat@wsts.edu.pl, tel. 22 679 72 41.

Numer konta: 04 1240 1082 1111 0000 0427 9110 

NIP: 524-17-15-683; REGON: 010035700