Naszą wizją jest Kościół, który dociera z przemieniającą życie Ewangelią do ludzi odrzuconych w naszym społeczeństwie, zagrożonych wykluczeniem, uzależnionych i bezdomnych.

PORADNICTWO I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

prezb. dr Piotr Karaś

Dyrektor Instytutu Poradnictwa i Profilaktyki Społecznej

Strona główna > Studia > Studia licencjackie > Pedagogika Religii i Etyka

OPIS STUDIÓW

Poradnictwo jest zarówno specyficznym rodzajem wsparcia psychicznego, jak i instytucjonalnym systemem o określonej strukturze organizacyjnej. Zadaniem poradnictwa jest pomoc człowiekowi w osiągnięciu utraconej równowagi psychicznej i towarzyszenie mu w procesie wychodzenia z trudnej dla niego sytuacji życiowej.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie studentów  do pracy w charakterze duszpasterzy,  doradców rodzinnych, pracowników ośrodków  opiekuńczych, terapeutycznych (praca  z osobami uzależnionymi) i pomocy socjalnej. 

Student poznaje problemy społeczne,  dostrzegane z perspektywy całości systemowej  i poszczególnych jednostek, a także prawne zależności funkcjonowania instytucji publicznych.

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent może ubiegać się o pracę  w placówkach pomocy, opieki społecznej  i pożytku publicznego, w roli pracownika socjalnego, pracownika ośrodków opiekuńczych i terapeutycznych, doradcy rodzinnego, duszpasterza czy pedagoga ulicy. Absolwent jest także merytorycznie przygotowany do niesienia doraźnej pomocy i dalszego ukierunkowywania ludzi znajdujących się w różnego rodzaju kryzysach życiowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

od 1 października 2019

do 30 czerwca 2022

stacjonarny

i niestacjonarny

WSTS

Warszawa,

ul. Wyborna 20

CZAS TRWANIA

TRYB

MIEJSCE

stacjonarne: 3800 zł za rok

niestacjonarne: 3100 zł za rok

Istnieje możliwość rozłożenia na raty

KOSZT

APLIKOWANIE KROK PO KROKU

Wypełnij internetowy

Pobierz i wypełnij

Dostarcz

Zgłoś się na

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz pytania? Zadzwoń, napisz lub zostaw wiadomość.

 22 679 72 41

dziekanat@wsts.edu.pl

Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna

ul. Wyborna 20

03-681 Warszawa

sekretariat@wsts.edu.pl

tel. 022 679 72 41