APLIKOWANIE KROK PO KROKU

1

Wypełnij internetowy

Pobierz, wypełnij, wydrukuj i podpisz odpowiedni formularz aplikacyjny:

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł:

Odbiorca: Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie

Numer konta: 04 1240 1082 1111 0000 0427 9110

Tytułem: Opłata_rekrutacyjna_studia_podyplomowe_Nazwa_Kierunku_IMIĘ_NAZWISKO

Osobiście lub listem poleconym na adres ul. Wyborna 20, 03-681 Warszawa dostarcz następujące dokumenty:

- uzupełniony, wydrukowany i ręcznie podpisany formularz aplikacyjny (formularz jest do pobrania w punkcie 2.),

- jedną podpisaną aktualną fotografię zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (3,5 x 4,5 cm),

- kopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu na pierwszym zjeździe),   

- potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

- kopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej

STUDIA  PODYPLOMOWE

2

3

4

(na dole strony) 

Formularz dla kandydatów bez polskiego obywatelstwa na wszystkie kierunki studiów podyplomowych.

Formularz dla kandydatów na  wszystkie kierunki studiów podyplomowych 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Informujemy, że Administratorem danych osobowych w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 j.t. ze zm.) jest Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczne w Warszawie, ul. Wyborna 20. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na potrzeby realizacji procesu rekrutacji i przebiegu studiów, jak też w celach archiwalnych. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012.572 j.t. ze zm.) w związku z trybem i warunkami rekrutacji ustalonymi przez  Wyższą Szkołę Teologiczno-Społeczną w Warszawie.

Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna

ul. Wyborna 20

03-681 Warszawa


dziekanat@wsts.edu.pl

tel. 513 364 306 

NUMER KONTA:

04 1240 1082 1111 0000 0427 9110


NIP: 524-17-15-683

REGON: 010035700