STUDIA LICENCJACKIE

Studia Licencjackie

Obecnie rekrutacja jest otwarta na specjalizacje:

studia licencjackie

tryb stacjonarny i niestacjonarny

październik 2019 - czerwiec 2022 (6 semestrów)


PEDAGOGIKA RELIGII I ETYKA

REKRUTACJA 2019/2020

studia licencjackie

tryb stacjonarny i niestacjonarny

październik 2019 - czerwiec 2022 (6 semestrów)


PORADNICTWO I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

REKRUTACJA 2019/2020

studia licencjackie

tryb stacjonarny i niestacjonarny

październik 2019 - czerwiec 2022 (6 semestrów)


TEOLOGIA BIBLIJNA I PASTORALNA

Nasi studenci mają możliwość zostać równocześnie studentami na wydziale teologicznym ChAT-u, na którym prowadzone są wykłady przez przedstawicieli niemal wszystkich głównych wyznań w Polsce. 

Z racji tego, że ChAT jest uczelnią państwową, mogą także ubiegać się

o państwowe stypendia: socjalne, naukowe, a także korzystać z pomocy materialnej (dostępnej raz w roku).

REKRUTACJA 2019/2020

studia licencjackie

tryb niestacjonarny

październik 2019 - czerwiec 2022 (6 semestrów)


TEOLOGIA JUDAIZMU MESJANISTYCZNEGO

REKRUTACJA 2019/2020

studia licencjackie

tryb stacjonarny i niestacjonarny

październik 2019 - czerwiec 2022 (6 semestrów)

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

REKRUTACJA 2019/2020